BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL E FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA. PUBLICADO O DÍA 25/04/2021.

close