ANUNCIO: Selección de persoal laboral temporal e bolsa de traballo para 2 peóns de obras e servizos municipais, financiado polo PEL Concellos 2024. Publicada o día 14/05/2024

close