APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA ADMITID@S PROCESO SELCTIVO PARA 1 PEÓN NO CONCELLO DE VILASANTAR FINANCIADO POLA CONSELLERIA DE EMPREGO; publicado o 15/07/21

close