APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E TRIBUNAL. PROCESO SELECTIVO PERSOAL LABORAL TEMPORAL. PEL CONCELLOS 2023. PUBLICADA O DÍA 23/06/2023

close