APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS. PROCESO SELECTIVO PERSOAL LABORAL TEMPORAL. APROL CONCELLOS 2023. PUBLICADA O DÍA 31/05/2023.

close