APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. PROCESO SELECTIVO PERSOAL LABORAL TEMPORAL. APROL CONCELLOS 2023. PUBLICADA O DÍA 26/05/2023.

close