BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL E BOLSA DE TRABALLO PARA UN/UNHA SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILASANTAR. PUBLICADO O 21/06/2023

close