LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS. PROCESO SELECTIVO DA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA A COBERTURA, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR. PUBLICADA O DÍA 3/8/2020.

close