RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN DO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL; publicado o 01/02/22

close