LISTA DE INTEGRANTES DA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA A COBERTURA, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE VILASANTAR. PUBLICADO O 19/08/2020

close