ACTA DA REUNIÓN DO TRIBUNAL PARA A RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 8 PEÓNS PARA O PROXECTO AMBIENTAL CURTIS, SOBRADO E VILASANTAR. PUBLICADO O DÍA 12/8/2020

close