ACTA DA REUNIÓN DO TRIBUNAL PARA RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO AMBIENTAL PARA O PROXECTO AMBIENTAL CURTIS, SOBRADO E VILASANTAR. PUBLICADO O DÍA 12/8/2020

close