ACTA DAS PROBAS PARA A SELECCIÓN DUN TÉCNICO/A AMBIENTAL PARA A SÚA CONTRATACIÓN COMO LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA E PARA A REALIZACIÓN DA OBRA OU SERVIZO DENOMINADO «TECNICO AMBIENTAL CURTIS, SOBRADO E VILASANTAR».

close