ACTA DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN POR OPOSICIÓN 1 PEÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA DUN TRABALLADOR PARA O CONCELLO DE VILASANTAR SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE (APROL 2021); publicado o 15/02/22

close