ACTA PROCESO SELECTIVO INCLUÍDO NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE VILASANTAR PARA O ANO 2022: 1 PRAZA DE TRABALLADORA SOCIAL A MEDIA XORNADA PERSOAL LABORAL FIXO POR CONCURSO OPOSICIÓN. PUBLICADO 27/06/2023

close