ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR “MELLORA DA EFICIENCIA DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AUGA POTABLE DO CONCELLO DE VILASANTAR”. PUBLICADO 20/12/2021

close