ANUNCIO Bases e convocatoria para a selección de persoal laboral temporal e bolsa de traballo para un peón para a realización de obras e servizos municipais, financiado pola Deputación Provincial da Coruña, a través do programa PEL Concellos ano 2023. Publicado o 08/6/2023

close