APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO POR CONCURSO OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO: PERSOAL LABORAL TEMPORAL COMO PEÓN-TRACTORISTA DO CONCELLO DE VILASANTAR. Publicado 11/05/2021

close