APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E COMPOSICIÓN TRIBUNAL DE SELECCIÓN. CONVOCATORIA E BASES PROCESO SELECTIVO PERSOAL LABORAL TEMPORAL. PEL CONCELLOS. PUBLICADO O DÍA 22/05/2023.

close