APROBACIÓN PADRÓN FISCAL DA TAXA POR RECOLLIDA DO LIXO 2020; publicado o 12-06-2020

close