AXUDAS DE TIPO SOCIAL (AUXS) PARA EVITAR OS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AOS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

close