BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORALE BOLSA DE TRABALLO PARA TRES PEÓNS FORESTAIS PARA TAREFAS DELIMPEZA DE MONTES, PLANIFICACIÓN PREVENTIVA E XESTIÓN DA BIOMASA.PROGRAMA APROL RURAL ANO 2023. PUBLICADA O 18/05/2023

close