BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE CONCURSO – OPOSICIÓN, DE CATRO PEÓNS PARA UNHA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (5 HORAS DÍA) AO ABEIRO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA.

close