Puntuacions provisión dunha lista de reserva laboral, sistema de concurso/oposición, xefe de brigada, un peón conductor e 3 peóns de incendios

close