BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE CONCURSO/OPOSICIÓN, DUN PEÓN PARA UNHA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (6 HORAS DÍA) PARA PARTICIPAR NOS TRABALLOS DO CONVENIO PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018

close