BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DO CONCELLO DE VILASANTAR E FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO/LISTA DE RESERVA, POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN. PUBLICADO 27/05/2022

close