BASES XERAIS PARA A CONFORMACIÓN URXENTE DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA A COBERTURA, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIARERS DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE VILASANTAR. PUBLICADO O DÍA 06/07/2020

close