BASES XERAIS PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE 3 PEÓNS PARA TAREFAS DE SILVICULTURA, BIOMASA, LIMPEZA DE MONTES E OUTRAS TAREFAS DE VALORIZACIÓN FORESTAL, AO ABEIRO DE SUBVENCIÓNS PARA O FOEMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) PUBLICADO O DÍA 19/06/2020.

close