BASES XERAIS PARA A SELECCIÓN DE  TRES AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE VILASANTAR

close