BASES XERAIS QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE DOUS PEÓNS PARA «TAREFAS DE SILVICULTURA, BIOMASA, LIMPEZA DE MONTES E OUTRAS TAREFAS DE VALORIZACIÓN FORESTAL» AO ABEIRO DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).

close