Certificado acta tribunal sobre alegacións presentadas para selección traballadora social laboral temporal por circunstancias da producción a media xornada. PUBLICADO 26/05/2022

close