CONSULTA PÚBLICA. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES. PUBLICADO O DÍA 5/10/2022

close