CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE TRES PEÓNS PARA «TAREFAS DE SILVICULTURA, BIOMASA, LIMPEZA DE MONTES E OUTRAS TAREFAS DE VALORIZACIÓN FORESTAL». APROL RURAL. DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E SINALAMENTO DATA, LUGAR E HORA EXAME DO PROCESO SELECTIVO. PUBLICADA O 26/06/2020

close