CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE TRES PEÓNS PARA «TAREFAS DE SILVICULTURA, BIOMASA, LIMPEZA DE MONTES E OUTRAS TAREFAS DE VALORIZACIÓN FORESTAL». APROL RURAL. LISTA DE ADMITIDOS. PUBLICADA O 23/06/2020

close