CONVOCATORIA PARA O PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE CONCURSO/OPOSICIÒN, DUN/HA SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILASANTAR A 40 HORAS SEMANAIS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL. PUBLICADO O DÍA 16/06/2020. OFERTA DE EMPREGO PRESENTADA NA OFICINA DE EMPREGO DE MELIDE

close