CORRECCIÓN DE ERROS. BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA URXENTE DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPROAL DE DOUS PEÓNS AO ABEIRO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA O ANO 2019 COFINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.

close