Corrección de erros na listaxe de puntuación final das probas do proceso selectivo para a selección de persoal para o seu nomeamento interino dunha praza de traballador/a social

close