Decreto coa lista definitiva de admitidos e sinalamento de data, lugar e hora do examen do proceso selectivo para a selección de personal laboral temporal – Socorrista piscina 3 meses – Programa de socorrismo da Deputación da Coruña 2020. Publicado o día 07/07/2020

close