DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO POR OPOSICIÓN PARA 4 TÉCNICOS/AS MEDIOAMBIENTAIS PARA O «PROXECTO AMBIENTAL VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS 2021”; publicado o 19/08/21

close