DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS PROCESO SELECTIVO POR OPOSICIÓN PARA 2 TÉCNICOS/AS MEDIOAMBIENTAIS PARA O «PROXECTO AMBIENTAL VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS 2021”, NOMEAMENTO TRIBUNAL E FASE DE OPOSICIÓN (entrevista) o xoves 9 setembro 2021 no Concello de Vilasantar. Publicado 03/09/2021

close