DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO TRIBUNAL E PROBA PRÁCTICA/ENTREVISTA NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL PARA LIMPEZA DO CONCELLO DE VILASANTAR E FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO/LISTA DE RESERVA, POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. PUBLICADO 01/06/2022

close