DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO TRIBUNAL E PROBA PRÁCTICA/ENTREVISTA NO PROCESO SELECTIVO POR OPOSICIÓN PARA 2 PEÓNS PARA O CONCELLO DE VILASANTAR SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. PUBLICADO 23/05/2022

close