DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO TRIBUNAL E PROBA PRÁCTICA/ENTREVISTA PARA O PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL-Concellos 2022 DE AXUDAS A CONTRATACIÓN PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA Liña 1.1 do Plan de emprego local (PEL) COFINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. Publicado 25/03/2022

close