DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO POR OPOSICIÓN PARA SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL DE VILASANTAR SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE; publicado o 15/06/21

close