DECRETO DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E SINALAMENTO DE LUGAR, DATA E HORA DO EXAME (ampliación de oferta) DO PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL -SOCORRISTA – 2 meses – Fomento do Emprego [Xunta de Galicia]. Publicado 07/07/2020

close