Decreto Proceso Selectivo Deserto- Selección personal laboral temporal – Socorrista – 2 meses – Fomento do Emprego [Xunta de Galicia]. publicado 07-07-2020

close