DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL E APROBACIÓN DEFINITIVA DAS LISTAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO DA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA A COBERTURA CON CARÁCTER TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE VILASANTAR. PUBLICADO O 13/8/2020

close