INFORMACIÓN RELATIVA AO PADRÓN FISCAL DO IVTM, EXERCICIO 2017

close