Lista de admitidos. Convocatoria, dun/ha socorrista para a piscina municipal 40 horas semanais como persoal laboral temporal.

close