MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DAS OPERACIÓNS FORESTAIS DE CORTA, DEPÓSITO E TRANSPORTE DE MADEIRA NO CONCELLO DE VILASANTAR. PUBLICADO O DÍA 21/10/2020

close